Logo


Kaynaklar
Trafik Hizmetleri Başkanlığı
Fahri trafik müfettişliği, para cezaları, trafik işlemleri, araştırma ve incelemeler
T.C. Resmî Gazete
Resmî Gazete’de yayımlanan Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğü Devlet Malları...